Arthur van Schendel, schrijver
Informatie over het werk en het leven van de schrijver Arthur van Schendel (5 maart 1874 - 11 september 1946)

Voor info over de boeken klik hier           Voor info over de schrijver klik hier

Informatie over de Arthur van Schendel stichting ↓

1897, foto Willem Witsen

1906 - 1908

1920

1923, foto Jan Greshoff

1923, foto Jan Greshoff

1933, Fotoatelier Frans Hals, Den Haag

1933, Fotoatelier Frans Hals, Den Haag

1935 - 1937, foto dr. A. F. E. van Schendel

Arthur van Schendel stichtingKvK 63297094, RSIN 8551.74.328, culturele ANBI status, Triodos Bank NL79 TRIO 0390 9772 92

Contact Arthur van Schendel stichting, Plantagekade 14, 1018 ZV Amsterdam, info@arthurvanschendel.nl en arthur.van.schendel@planet.nl

Bestuur A.R. van Schendel (voorzitter/penningmeester), C.E. van Schendel (secretaris), T.D. van Schendel, L.M. van Schendel.

Statutaire doelstelling van de Arthur van Schendel stichting a) de bevordering en verdieping van de kennis van de Nederlandse literatuur, cultuur en geschiedenis in algemene zin en in het bijzonder de verdieping van de kennis t.a.v. de schrijver Arthur van Schendel (1874-1946), zowel van zijn persoon als van zijn werk, en het bijdragen aan de waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis, alsmede t.a.v. zijn kinderen en hun familie; b) het bewaren, toegankelijk maken en beheren van archivalia en andere materialen die verband houden met het hiervoor onder a. bepaalde; c. en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan 2020 -2029 De Arthur van Schendel stichting (AvSs) verwerft, bezit, beheert, conserveert en ontsluit materiaal van cultuurhistorische waarde met betrekking tot de schrijver Arthur van Schendel (1874-1946), diens schrijverschap, leven, vriendschappen met kunstenaars en de daaruit voortgekomen kunstwerken, correspondentie, boeken, publicaties over hem etc., alsmede t.a.v. zijn kinderen en hun familie. De stichting houdt daartoe het archief in stand, onderhoudt de archivalia en kunstwerken en maakt die toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en tentoonstellingen. Het materiaal wordt geïnventariseerd. Zo mogelijk wordt meer relevant materiaal verzameld. Voorts wordt een eenvoudige website onderhouden met informatie over Arthur van Schendel, zodat geïnteresseerden contact kunnen leggen en informatie over het materiaal kunnen krijgen. Onderzocht zal worden of er in de toekomst activiteiten ontplooid kunnen worden, zoals bijeenkomsten en publicaties. Er wordt een plan ontwikkeld om financiële steun te verwerven om de doelstelling van de stichting tot uitvoer te kunnen brengen en de stichting en de archieven in stand te kunnen houden. De stichting geeft aandacht aan het in stand houden van de website met full text al het werk van Arthur van Schendel e.a., in samenwerking met partners zoals b.v. het Literatuurmuseum en de Koninklijke Bibliotheek/Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.  

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording De stichting is op 11 mei 2015 opgericht. Het Jaarverslag 2022 waarin het activiteiten verslag en het financiële verslag is opgenomen is hier te lezen en te downloaden.

Beloningsbeleid De AvSs heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst. Binnen AvSs ontvangt niemand een honorering.

Culturele ANBI status Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Nadere info klik hier 

Het Parool zaterdag 9 maart 2019