Arthur van Schendel stichting
Kennis en informatie over het werk en het leven van de schrijver Arthur van Schendel (1874 - 1946)

Voor info over de schrijver klik hier.

De boeken van Arthur van Schendel 

Alle boeken van Arthur van Schendel - waaronder Een Zwerver Verliefd/Verdwaald, Het Fregatschip Johanna Maria, De Waterman, De Wereld een Dansfeest en Herinneringen van een Domme jongen - zijn gedigitaliseerd en hier gratis te downloaden als ebook, pdf of scan dankzij de Koninklijke Bibliotheek / Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Het Verzameld Werk (1976) hier


De 1e drukken van de individuele boeken hier

De Jeugdherinneringen (1989) hier


Begin jaren veertig legde Arthur van Schendel op verzoek van zijn kinderen zijn herinneringen aan zijn vroege jeugd vast. Jeugdherinneringen bestrijkt de periode van de vroegste jeugd in Nederlands-Indië tot zijn eerste prozapublicaties.

Voor info over de stichting klik hier.

Het Schrijversprentenboek (1976) geeft een goed inzicht in het leven en werk van de schrijver door middel van biografische teksten, foto's en de bibliografie. Lees de inhoud hier1897 foto Willem Witsen (1860 - 1923)
Jan Toorop (1858 - 1928), Portret van Arthur van Schendel, Olieverf op karton, 1914, in langdurig bruikleen aan het Stedelijk Museum, Amsterdam.

Statutaire doelstelling van de Arthur van Schendel stichting

a) de bevordering en verdieping van de kennis van de Nederlandse literatuur, cultuur en geschiedenis in algemene zin en in het bijzonder de verdieping van de kennis t.a.v. de schrijver Arthur van Schendel (1874-1946), zowel van zijn persoon als van zijn werk, en het bijdragen aan de waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis, alsmede t.a.v. zijn kinderen en hun familie;

b) het bewaren, toegankelijk maken en beheren van archivalia en andere materialen die verband houden met het hiervoor onder a. bepaalde

c. en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord